Νομική ειδοποίηση

Σκεφτείτε παγκόσμια, δράστε τοπικά και επεκτείνετε την επιχείρησή σας σε νέες αγορές με ευκολία.

Ανεξάρτητα από τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που αναλαμβάνει συμβατικά κάθε πελάτης, ο χρήστης της υπηρεσίας αναλαμβάνει την υποχρέωση να χρησιμοποιεί τον ιστότοπο σύμφωνα με το νόμο, να μην τον χρησιμοποιεί για σκοπούς άλλους από αυτούς για τους οποίους προορίζεται και να αποφεύγει κάθε ενέργεια που μπορεί να εμποδίσει την κανονική χρήση του. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση του ιστότοπου σε βάρος των δικαιωμάτων και συμφερόντων τρίτων ή της DATALYSE GROUP LTD, ούτε για την άσκηση παράνομων δραστηριοτήτων ή δραστηριοτήτων αντίθετων προς την αγορά ή τους κοινωνικοοικονομικούς κανονισμούς. Ο χρήστης θα απέχει από την απόκτηση δεδομένων ή πληροφοριών μέσω διαδικασιών ή εφαρμογών διαφορετικών από αυτές που επιτρέπονται και παρέχονται από αυτόν τον ιστότοπο, η DATALYSE GROUP LTD διατηρεί το δικαίωμα να αποσύρει ή να αναστείλει την υπηρεσία σε εκείνους τους χρήστες που δεν συμμορφώνονται με οποιονδήποτε από τους κανόνες χρήσης που αναφέρονται εδώ, ή οποιονδήποτε άλλο που θα μπορούσε να θεωρηθεί παρόμοιος. Ο χρήστης αποδέχεται ότι η DATALYSE GROUP LTD δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο ή τις πληροφορίες τρίτων που μπορεί να εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της, ούτε για την πιθανή διακοπή των προσφερόμενων υπηρεσιών λόγω τεχνικών αιτιών ή λόγων ή ανωτέρας βίας. Η DATALYSE GROUP LTD δεν μπορεί να εγγυηθεί την προστασία της ιδιωτικής ζωής και την ασφάλεια κατά τη χρήση του ιστότοπου, ούτε να αποφύγει τη γνώση των χαρακτηριστικών ή/και των περιστάσεων της χρήσης που κάνουν οι χρήστες του ιστότοπου από μη εξουσιοδοτημένους τρίτους. Η DATALYSE GROUP LTD δεν μπορεί ούτε να ελέγξει ούτε να εγγυηθεί την απουσία ιών υπολογιστών ή άλλων ανεπιθύμητων στοιχείων τα οποία, μέσω του ιστότοπου, ενδέχεται να προκαλέσουν μεταβολές ή δυσλειτουργία στο υλικό ή το λογισμικό των συστημάτων των χρηστών, αποκλειόμενης οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που ενδέχεται να προκληθούν για το λόγο αυτό. Ο ιστότοπος μπορεί να χρησιμοποιεί cookies όταν ο χρήστης περιηγείται στον ιστό και το σύστημα μπορεί να αναγνωρίζει τα προγράμματα περιήγησης που χρησιμοποιούνται για την πρόσβαση στον ιστότοπο μετά την εγγραφή τους. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να αποτρέψει την εγκατάσταση των cookies στον σκληρό του δίσκο. Σε περίπτωση που ο Χρήστης είναι Πελάτης μιας ή περισσότερων Υπηρεσιών που παρέχονται από την DATALYSE GROUP LTD, ο Χρήστης εξουσιοδοτεί την DATALYSE GROUP LTD να συμπεριλάβει στον ιστότοπο ότι ο Χρήστης είναι Πελάτης των Υπηρεσιών της DATALYSE GROUP LTD και να δημοσιεύσει στον ιστότοπο τα αποτελέσματα και τις πληροφορίες που λαμβάνονται σε σχέση με τον Χρήστη μέσω των Υπηρεσιών που παρέχονται από την DATALYSE GROUP LTD. Σε περίπτωση ερωτημάτων σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου, παρακαλούμε στείλτε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση: [email protected] Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του νόμου 34/2002, της 11ης Ιουλίου, για τις υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας και το ηλεκτρονικό εμπόριο, όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον διαχειριστή του δικτυακού τόπου περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω: - Επωνυμία της εταιρείας: Datalyse Group Ltd ("Datalyse") - Εγγεγραμμένη έδρα: Office 5, Portland House 3rd Floor, West, 113-116 Bute St, Cardiff CF10 5EQ, Ηνωμένο Βασίλειο - Ηνωμένο Βασίλειο Αριθμός εταιρείας 11460587 - Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: [email protected]

Είστε έτοιμοι;

Δημιουργήστε το λογαριασμό σας Datalyse τώρα
Σας ευχαριστώ! Η υποβολή σας ελήφθη!
Ουπς! Κάτι πήγε στραβά κατά την υποβολή της φόρμας.
Ξεκινήστε σε 3 απλά βήματα
Χωρίς μονιμότητα
;